face

Kiinnostuitko SE

  • Långa traditioner av tillverkning av snickeriprodukter

    Långa traditioner av tillverkning av snickeriprodukter

    Alavus Ikkunat Oy vårdar sig om gamla snickarfärdigheter i sin verksamhet, även om tillverkningsprocesserna har moderniserats.

Alavus Ikkunat Oy - fönster och dörrar av hög kvalitet

Alavus Ikkunat Oy grundades år 2003. Även om företaget är ungt, har Alavus Ikkunat Oy långa traditioner och know-how beträffande tillverkning av fönster och dörrar sedan många år. I Rantatöysä i Alavus har det tillverkats snickeriprodukter sedan början av det förra seklet. Till följd av omstruktureringar år 2002 grundades Alavus Ikkunat Oy för att fortsätta de starka snickeritraditionerna.

I detta nu, sysselsätter Alavus Ikkunat Oy ca 90 personer i sin fabrik. Fabriken i den syd-österbottniska stadsdelen Rantatöysä i Alavus, tillverkar ca 60 000 enheter fönster och dörrar om året. År 2007 färdigställdes en utbyggnad av produktionslokalerna för att fördubbla produktionskapaciteten, och idag står totalt 5400 m² produktionsutrymmen och ca 800 m² lagerutrymmen till förfogande.

Alavus Ikkunat Oy är i privat ägo och är på så sätt till hundra procent finskt. Verkställande direktör för företaget har alltsedan starten varit Kimmo Hautamäki. År 2018 var omsättningen ca 17 miljoner €.

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok