face

Kiinnostuitko SE

 • Kvalitet och traditioner inom fönstertillverkning

  Kvalitet och traditioner inom fönstertillverkning

  Yrkesskicklig personal och högklassiga råmaterial garanterar bästa möjliga slutresultat i produkterna.

finska fönster av hög klass

Det krävs mycket av dagens fönster. De är en essentiell del av en byggnad, och ska därför se bra ut samtidigt som de dessutom är energieffektiva. Vi på Alavus Ikkunat Oy kan erbjuda såväl energieffektiva som moderna lösningar, men även träfönster som högaktar traditionerna.

I vårt modellurval finns öppningsbarafönster samt karmfasta trä- och träaluminiumfönster. Träaluminiumfönstrets karm och innerbåge är av trä. Ytterbågen är helt av aluminium och karmens yttre delar är beklädda med en aluminiumprofil. I träfönstret används aluminium för beklädningen av underkarmen och den horisontala mellankarmen. Träaluminiumfönstret är i dag det klart populäraste eftersom fönstret i praktiken är helt underhållsfritt. Man ska dock inte glömma att regelbundet kontrollera och vidta eventuella underhållsåtgärder på de yttre aluminiumdelarna samt träytorna på insidan. Det rekommenderas att man bekantar sig med med underhålls- och bruksanvisningar som medföljer leveransen.

Fönstren tillverkas efter mått, varför de lämpar sig för såväl nybyggnads- som saneringsobjekt. Till vår produktfamilj hör förutom standardfönster också tillufts-, helaluminium- samt värmefönster.
Fönstrens energieffektivitet har varit en utgångspunkt för vår produktutveckling. I vårt sortiment ingår därför fönster, som når upp till den bästa möjliga energiklassen A++.
Våra produkter är CE-märkta.

alt

Energieffektiviteten i ett fönster defineras av glasdelens u-värde, konstruktion, lufttätheten, den totala genomträngligheten av solenergi (g-värde) samt karmdjupet.

Klassificerade fönster (Länk till Motivas sidor)

Råmaterial

I tillverkningen använder vi finska råmaterial. De synliga ytorna på det fingerskarvade furuvirket som används i trädelarna är kvistfria.

Ytbehandling

Trädelarna kan målas, lackeras, impregneras eller laseras till önskad färgton. Standardytbehandling är dubbel elektrostatisk målning, vari ingår mellanslipning. Standardfärgtonen är vit NCS S0502Y, men specialfärgtoner kan framställas efter kundens önskemål.

ncs s0502y valkoinen
NCS S0502-Y vit

Vår mest populära laserade färgton är VC50 gamla nött och VC 3157 Ek. Lasyrfärgernas kulörer påverkas av bl.a föjande faktorer: träslaget, träets fiberuppbyggnad, träets bearbetning, fägernas appliceringsmetod och applicerinsmängden.

vc 3157 tammi
VC-3157 Ek

vc 50 vanha pahkina
VC-50 gammal nöt

Aluminiumdelens standardytbehandling är pulvermålning. Aluminiumstandardfärgerna är: 

RAL 9010
(vit)

RAL 7040
(ljusgrå)

RAL 7024
(mörkgrå)

RR 32
(mörkbrun)

Kulörerna på bildskärmen kan skilja sig från målade färgprover. Vänligen kontrollera alltid den valda kulören med en fysisk färgkarta eller målat prov.

Tvåfärgsmålning och gränsdragning på ytterbågen är också möjligt.

Aluminiumdelarna kan även levereras anodiserade eller med Decoral-träfigursytbeklädnad.

 

alt
Alavus Ikkunat Oy förlitar sig i ytbehandlingen på finska Teknos.

Glas

Standard i alla våra fönster är ett selektivglaselement med fyllning av argongas. Minimitjockleken för glasen är 4 mm och alla de glas som används uppfyller standarden SFS 4704. Det finns ett stort antal ytterligare alternativ och man kan välja glas enligt objektets användningsändamål.

Ytbeslag

I fönsterleveranser ingår också ytbeslag, av vilka en del monteras färdigt på plats på fabriken. På ett vitt fönster monteras som standard vita beslag och förzinkade gångjärn, men det finns även ett flertal andra beslagsalternativ. Berätta om dina önskemål för försäljaren, så förses dina fönster med lämpliga beslag.alt
Fönstrets standardtäckplåt

 

Tätningar

De öppningsbara fönstren har alltid trefaldig tätning som standard och lågenergifönstren MSE2A med fyra glas har alltid fyrfaldig tätning. Tätningens yta är smutsavstötande och är vid behov lätt att rengöra. Variationer i temperaturen påverkar inte tätningens egenskaper, utan tätningen återtar alltid sin form och säkerställer på så sätt fönstrets täthet år ut och år in.

huurtumatonI dagens fönster är värmeläckaget så litet att fönstrets yttre yta i vissa förhållanden kyls ned till en lägre temperatur än utomhusluften. Detta kan leda till rimfrost på ytterglasets yta. Ju lägre u-värde fönstret har, desto större är sannolikheten för rimfrostbildning på fönstret. Detta fenomen har kunnat observeras i synnerhet på fyrglasfönster.

Man har i fönsterindustrin talat om rimfrostbildning på fönstrens yta alltsedan de första lågenergifönstren kom ut på marknaden. I dag är detta inte längre något problem, eftersom fönstren kan förses med specialytbehandlat glas, som håller ytan på glasets utsida tillräckligt varm för att undvika rimfrostbildning.

Varför välja Alavus Ikkunat Oy

 1. Värme, stil, värde i ditt hem
  • tekniskt högklassiga produkter
  • utomordentliga värmevärden
  • vackra produkter med omsorgsfull finish
  • förstklassiga råmaterial
 2. Finsk produkt
  • Fönstren och dörrarna tillverkas hundraprocentigt i Finland. Fabriken är belägen i Södra österbotten, i Rantatöysä. Genom att köpa Alavus Ikkunat Oy:s produkter stöder du finländskt arbete och kunnande.
 3. Kundorienterat sätt att arbeta
  • Vi vill erbjuda våra kunder de rätta produkterna och lösningarna. Vårt mål är en nöjd kund, som får bästa möjliga nytta av våra produkter i årtionden framöver.
 4. Det vi lovar, det håller vi också
  • Vi håller fast vid de saker vi kommit överens om under hela försäljningstransaktionen, från början till slut.

- Vi gör det bättre -

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok